تلفن انبار فروشگاه ۷۷۸۴۸۲۷۰-۰۲۱

پشتیبانی فروشگاه ۰۹۳۵۸۵۶۱۶۷۲

تلگرام فروشگاه ۰۹۳۸۸۸۱۳۲۷۱

پاسخگوی پیامکی۰۹۲۱۳۹۹۵۲۰۶

مدیریت فروشگاه اینترنتی آلباتروس : مهندس وحید مرسل نژاد

شماره کارت بانک رفاه ۵۸۹۴۶۳۱۵۴۸۳۱۴۳۱۹

شماره حساب بانک رفاه ۱۸۱۲۲۸۰۲۶

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۴۲۵۶۷۳

شماره حساب بانک ملت ۴۵۴۰۵۰۶۶۴۱

بنام وحید مرسل نژاد

 web design and support :

مهندس محمدرضا مرسل نژاد ۰۹۳۷۱۸۹۴۸۰

آدرس انبار:

تهران_گلبرگ غربی(جانبازان غربی)_خیابان ابراهیم نژاد_پلاک ۱۶۹

موقعیت انبار