تلفن انبار فروشگاه ۷۷۸۴۸۲۷۰-۰۲۱

پشتیبانی فروشگاه ۰۹۳۵۸۵۶۱۶۷۲

تلگرام فروشگاه ۰۹۳۸۸۸۱۳۲۷۱

پاسخگوی پیامکی ۰۹۲۱۳۹۹۵۲۰۶

مدیریت فروشگاه اینترنتی آلباتروس :

مهندس وحید مرسل نژاد 

مسئول بخش طراحی سایت و چاپ و گرافیک :

مهندس محمدرضا مرسل نژاد ۰۹۳۷۱۸۹۴۸۰۱

مسئول بخش روابط عمومی و پشتیبانی :

امید ادهمی

شماره کارت بانک رفاه ۵۸۹۴۶۳۱۵۴۸۳۱۴۳۱۹

شماره حساب بانک رفاه ۱۸۱۲۲۸۰۲۶

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۴۲۵۶۷۳

شماره حساب بانک ملت ۴۵۴۰۵۰۶۶۴۱

بنام وحید مرسل نژاد

آدرس انبار:

تهران_گلبرگ غربی(جانبازان غربی)_خیابان ابراهیم نژاد_پلاک ۱۶۹

موقعیت انبار